Hamburg X, 60 x 90 cm, Canvas
Hamburg X, 60 x 90 cm, Canvas

Düsseldorf VIII, 60 x 60 cm, Canvas
Düsseldorf VIII, 60 x 60 cm, Canvas

"Duisburg IV", 60 x 90 cm, Canvas
"Duisburg IV", 60 x 90 cm, Canvas

"Duisburg V", 60 x 90 cm, Canvas
"Duisburg V", 60 x 90 cm, Canvas

Hamburg I, 60 x 90 cm, Canvas
Hamburg I, 60 x 90 cm, Canvas

Hamburg II, 60 x 90 cm, Canvas
Hamburg II, 60 x 90 cm, Canvas

Berlin I, 60 x 90 cm, Canvas
Berlin I, 60 x 90 cm, Canvas

Berlin II, 60 x 90 cm, Canvas
Berlin II, 60 x 90 cm, Canvas

Kassel II, 60 x 90 cm, Canvas
Kassel II, 60 x 90 cm, Canvas

Kassel I, 60 x 60 cm, Canvas
Kassel I, 60 x 60 cm, Canvas

Bonn I, 60 x 60 cm, Canvas
Bonn I, 60 x 60 cm, Canvas

Köln I, 60 x 60 cm, Canvas
Köln I, 60 x 60 cm, Canvas

Düsseldorf I, 60 x 90 cm, Canvas
Düsseldorf I, 60 x 90 cm, Canvas

Düsseldorf III, 60 x 60 cm, Canvas
Düsseldorf III, 60 x 60 cm, Canvas

Düsseldorf II, 60 x 90 cm, Canvas
Düsseldorf II, 60 x 90 cm, Canvas